Poslední šance nakoupit vybrané oblečení za skvělé ceny > Najdete je zde!

Pravidla soutěže o let balónem pro 4 osoby na zámku v Radešíně

Soutěžní podmínky CityZen

Jsme společnost CityZen s.r.o. IČO: 074 20 366, sídlíme na adrese Resselovo náměstí 4, Chrudim I, 537 01, jsme zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42379 a provozujeme e-shop na www.cityzenwear.cz.

Pro období od 1.11.2022 do 30.11.2022 pro vás vypisujeme soutěž, ve které můžete vyhrát let balonem pro 4 osoby. Více informací k soutěži se dočtete v těchto podmínkách.

 

I. Termín a místo soutěže

Soutěž probíhá 1.11.2022 do 30.11.2022 na našich webových stránkách www.cityzenwear.cz.

 

II. Jak se do soutěže zapojit?

 1. Nakupte na našem e-shopu jakékoliv produkty v minimální hodnotě 1 999 Kč (po uplatnění všech případných slev).
 2. V nákupním košíku zadejte do kolonky „Mám dárkový poukaz/slevový kód“ kód CHCILETET.
 3. Každý účastník musí splňovat podmínky, které dále uvádíme.

 

III. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být (s ohledem na výhru) fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla této soutěže („soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele soutěže a také osoby blízké.
 3. Pokud nesplňujete podmínky pro účast v soutěži nebo pokud jednáte v rozporu s našimi pravidly, dobrými mravy nebo právními předpisy, nebudete do soutěže zařazeni, případně vás můžeme dodatečně vyloučit.
 4. Vyhrazujeme si možnost vyloučit účastníka soutěže podle našeho uvážení i v případě, že máme důvodné podezření, že jedná v rozporu s dobrými mravy, těmito podmínkami nebo právními předpisy.

 

IV. Výběr výherce

 1. Výhercem soutěže se stane účastník, který:
  1. splní všechny výše uvedené podmínky pro zapojení do soutěže
  2. byl námi vylosován
  3. vyhodnotíme, že splnil všechny další podmínky soutěže.
 2. Vyhodnocení soutěže proběhne za přítomnosti našeho zástupce a provedeme o něm záznam.
 3. Výherce oznámíme na našich webových stránkách a sociálních sítích Facebook a Instagram do 14 dnů od ukončení soutěže a také ho kontaktujeme prostřednictvím e-mailu.
 4. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudeme nijak vyrozumívat.
 5. V případě, že výhru nebude možné doručit, propadá výhra nám, jako pořadateli akce, případně můžeme rozhodnout o jejím dalším využití.

 

V. Výhra

 1. Soutěžíme o let balonem pro 4 osoby na zámku Radešín
 2. Výhru výherci zašleme na adresu, kterou nám uvede pro doručení. Výhru ale zasíláme jen na území České republiky. Případně je možné zaslat emailem.
 3. Na výhru není právní nárok.
 4. Voucher na let balonem může výherce předat i jiným osobám, například někoho obdarovat.

 

VI. Autorská práva

 1. Pokud jste nám v rámci výhry poslali fotografii, video nebo jiné autorské dílo, udělujete nám zároveň tzv. nevýhradní licenci pro použití takového díla.
 2. Dílo můžeme použít po dobu 1 roku pro online i offline marketingové účely, můžeme ho upravit nebo spojit s jinými díly a nemáme povinnost uvádět jméno autora. Licenci nám dáváte bez množstevního a územního omezení.

 

VII. Zpracování osobních údajů

 1. Pro realizaci soutěže a pro vaše zařazení do ní potřebujeme některé vaše osobní údaje.
 2. Tyto údaje můžeme zpracovat jen s vaším souhlasem, který je dobrovolný, ale nutný. Bez něj vás nemůžeme zařadit do soutěže a předat výhru. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, budeme vám nadále poskytovat naše produkty a služby, ale ze soutěže a případného předání výhry, vás budeme muset vyloučit.
 3. Zpracováváme údaje, které nám vyplníte v rámci nákupního formuláře (tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu, soutěžní kód). Tyto údaje potřebujeme pro zařazení do soutěže, kontaktování výherce a realizaci předání ceny. Pokud jste výherci, budeme zpracovávat i údaje o tom, kam vám máme cenu zaslat.
 4. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže (tedy po dobu jejího trvání a 3 měsíce od ukončení) a v případě výherce 1 rok od skončení soutěže z důvodu plnění našich povinností plynoucích ze soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění našich zákonných povinností (zejména účetních a daňových).
 5. V případě, že nám zašlete fotografii s výhrou, zpracováváme vaši podobiznu, a to na základě vašeho souhlasu, který je také zcela dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. Takové zpracování bude probíhat pro účely online propagace nejdéle po dobu 5 let od konání soutěže, na našich webových stránkách a sociálních sítích Facebook a Instagram.
 6. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na e-mailové adrese marketing@cityzenwear.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svými nároky obrátit na soud.
 7. Více o zpracování osobních údajů najdete tady.

 

VIII. Závěrem

 1. Vyhrazujeme si právo na změnu soutěžních podmínek. Jakoukoliv změnu případně vyhlásíme prostřednictvím našeho webu a/nebo sociálních sítí.
 2. V případě rozporu mezi pravidly soutěže na propagačních materiálech a textem těchto pravidel platí znění těchto pravidel. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech anebo v jiných marketingových kanálech je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly soutěže.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Originál pravidel najdete zveřejněný na této adrese po dobu trvání soutěže.
 5. Na soutěži (organizaci, propagaci apod.) se nijak nepodílí poskytovatel sociální sítě Facebook a Instagram, společnost Meta Platforms Ireland Ltd.

 

V Chrudimi, dne 31. 10. 2022