Naše trička prošla odborným testováním

Podrobili jsme zkouškám dvě bavlněná trička české značky CityZen® ošetřená jejich patentovanou úpravou. Měření probíhalo na Technické univerzitě v Liberci, na Textilní fakultě u vedoucího Katedry hodnocení textilií Ing. Romana Knížka. Trika jsme testovali na certifikovaných a normovaných přístrojích.

Cílem bylo otestovat jejich propagační tvrzení o dané patentované úpravě. Tedy, že na tričkách není vidět pot, rychleji schnou, a přitom změřit schopnost absorpce vlhkosti.

Změna odstínu

První testování mělo potvrdit nebo vyvrátit benefit, že na trikách není vidět pot (označováno jako změna odstínu, vyplývající z měření, zda se změní barva vnější vrstvy trika poté, co jej zevnitř namočíme). Testování probíhalo na antibakteriálním triku CityZen® pod košili (dále jako Okrový vzorek), na vínovém triku CityZen® (dále jako Fialový vzorek) a běžném bavlněném triku jiné značky (dále jako Modrý vzorek) koupeném v obchodě.

Na dodaných vzorcích byla hodnocena změna v odstínu na lícní straně, po zavlhčení definovaným množstvím destilované vody (0,3 ml) na stranu rubní. Pro hodnocení byla využita pěti stupňová škála. Každý stupeň odpovídá určitému rozptylu ve změně odstínu. Stupeň 5 přísluší vzorkům, u kterých nedošlo vlivem vlhkosti v tomto ohledu k žádné změně. Nejlepších výsledků dosahoval vzorek okrový v jedné i dvou vrstvách (stupeň 4), změna odstínu byla minimální. Vzorek fialový dosáhl stupně 3-4 a vzorek modrý stupně 3. Z hlediska vnímání změny odstínu uživatelem bychom již vzorek modrý nedoporučili, změna odstínu je zde již patrná. Pro menší množství vlhkosti se u okrových a fialových vzorků stupeň změny odstínu zvýší o 0,5 stupně, zato modrý vzorek bohužel zůstává na stupni 3.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že na okrovém tričku CityZen® pot vidět není a fialové CityZen® tričko je na naprosté hraně viditelnosti potu.

Management vlhkosti (šíření vlhkosti ve všech směrech)

Z hlediska termofyziologického je důležité, aby byl oděv schopný transportovat vlhkost do velké plochy, která významně urychlí rychlost schnutí. Díky tomu je materiál při nošení maximálně pohodlný. U vybraných vzorků bylo kromě jiného provedeno měření velikosti zavlhčené plochy na rubní i lícní straně. Nejlepších výsledků dosahoval vzorek okrový (1 i 2vrstvý) a fialový. U vzorku modrého byla zavlhčená plocha přibližně 6x menší než u předchozích vzorků.

Z toho vyplývá, že trika značky CityZen® šíří vlhkost do větší plochy lépe než běžné srovnávané bavlněné triko.

Rychlost sušení

Oba okrové vzorky a fialový vzorek vykazují stejný čas potřebný k usušení. Oproti tomu vzorek modrý potřeboval díky menšímu šíření vlhkosti v ploše k sušení o 3 minuty delší dobu. Z hlediska termofyziologického komfortu je žádoucí co nejvyšší rychlost sušení v lineární části sušící křivky. I v tomto případě vykazoval nejnižší rychlost sušení vzorek modrý (0,017 gˑmin-1). Vzorek fialový a oba okrové vzorky měly rychlost totožnou, a to 0,02 gˑmin-1. Triko CityZen® tedy schne rychleji.

Úprava CityZen® způsobuje rozptyl nasáklého potu do větší plochy. Koncentrace vlhkosti je tedy v konkrétním místě nižší, proto vlhké místo rychleji uschne. Výsledkem je, že nasáklý materiál na kůži nestudí tak dlouho, jako běžné bavlněné tričko bez úpravy. Bylo potvrzeno, že trička díky zmiňovaným efektům umožnují potu proniknout do vnější vrstvy pouze v omezeném množství, postupně, díky čemuž je jeho viditelnost minimalizována.