Letní VÝPRODEJ právě teď na e-shopu i na našich kamenných prodejnách. Chyťte slevu až 40 %!

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

Základní shrnutí

Společnost CityZen s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), či pro účely oprávněných zájmů společnosti CityZen s.r.o. či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Vás jako subjektu údajů vyžadující ochranu Vašich osobních údajů a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.        Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost CityZen s.r.o., se sídlem Palackého třída 805, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ: 074 20 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 42379 (dále jen jako „správce“).

1.1.        Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Palackého třída 805, 537 01 Chrudim III, adresa elektronické pošty dotazy@cityzenwear.cz, telefon 469811310.

1.2.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.        Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.        Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Obchodní sdělení Vám mohou být správcem zasílána elektronickou poštou či prostřednictvím telefonních zpráv. Marketingové aktivity vůči Vaší osobě mohou být činěny i prostřednictvím pozemní pošty či telefonicky.

3.2.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.        Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, činí čtyři (4) roky od obdržení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.        Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující v souladu s pokyny správce marketingové služby pro správce, včetně subjektů zajišťujících pro správce zasílání obchodních sdělení a osoby zajišťující provoz webových stránek správce (zpracovatelé osobních údajů).

5.2.        Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.        Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.        Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat zejména kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce: dotazy@cityzenwear.cz

6.3.        Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.        Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.